Đường Sơn (Trung Quốc) chính thức áp dụng chính sách cắt giảm sản lượng vào mùa đông

17/11/2017

Đường Sơn (Trung Quốc) chính thức áp dụng chính sách cắt giảm sản lượng vào mùa đông

Đường Sơn (Trung Quốc) chính thức áp dụng chính sách cắt giảm sản lượng vào mùa đông

Các nguồn tin cho rằng khối lượng gang thỏi không sử dụng trong thời gian từ 15/11-15/3 sẽ đáp ứng mục tiêu 18.2 triệu tấn của Chính phủ.

Các lò cao bị nhắm đến ở Đường Sơn không phải đều ngưng sản xuất từ 15/11 nhưng sẽ dần dần ngừng hoạt động từ tháng này cho tới tháng 12. Các kiểm soát môi trường cho ngành thép được áp dụng nghiêm khắc và thường xuyên trong năm nay nên các nhà máy này sẽ phải giảm sản xuất và đơn hàng. Tất cả các lò cao mục tiêu ở Đường Sơn cũng đã giảm hoạt động nên các đội bảo vệ môi trường sẽ tới và kiểm tra tình trạng vận hành của lò.

Việc đốt lò cao sau 4 tháng ngừng sản xuất sẽ tốn kém nhưng các nhà máy thép sẽ tận dụng như cơ hội bảo trì nhà xưởng. Một nhà máy đã ngưng hoạt động một lò cao từ ngày 15/11 và sẽ ngưng thêm 2 lò trong những tuần tới.

Một nhà máy khác cho biết vẫn chưa giảm sản lượng nhưng sẽ tuân theo quy định trong tháng 11 và 12. Trong khi đó, 3 nhà máy khác cho biết đã ngưng sẩn xuất tại các lò cao mục tiêu từ ngày 15/11.

Một nhà máy nghe rằng trong ngày thứ tư, ít nhất có 12 nhà máy ngưng sản xuất các lò cao, giảm khoảng 56.000 tấn kim loại nóng/ngày. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng gần 30 nhà máy ở Đường Sơn cũng đã cắt giảm sản xuất.

Một nhà máy khác ở phía đông cho biết sự ngưng sản xuất vào mùa đông ở phía bắc Trung Quốc sẽ tác động mạnh tới nguồn cung phôi thanh và băng thép, trong khi ảnh hưởng tới thép dẹt tương đối nhỏ. Ông không tin rằng giá thép dẹt có thể tang mạnh nữa. Trong thực tế, nhà máy này đã quyết định bảo trì 10 ngày tại lò cao 4.000 m3 và ảnh hưởng chính tới sản lượng HRC.

Nguồn tin: Satthep.net

popup

Số lượng:

Tổng tiền: